Chính sách đổi trả thang hàng lắp ghép

Thang hàng Vlift có đổi trả được không?

Tất nhiên là được với giá giá khấu trừ từ 20%-70% tùy thuộc vào thời gian sử dụng và quy trình lắp đặt và bảo dưỡng của khách có đúng hướng dẫn của nhà sản xuất hay không?


Đã thêm vào giỏ hàng