Chính sách đổi trả thang hàng lắp ghép

Chính sách đổi trả hàng chỉ áp dụng đối với thang Easylift của chúng tôi.

Điều kiện đổi trả phải đảm bảo như sau:

Được khấu trừ từ 20%-70% tùy thuộc vào thời gian sử dụng và quy trình lắp đặt và bảo dưỡng của khách có đúng hướng dẫn của nhà sản xuất hay không?


Đã thêm vào giỏ hàng